Ποιες καλύψεις ισχύουν όταν ένα όχημα μεταφέρεται με πλοίο

Διακοπές. Τα πλοία γεμίζουν, τα δρομολόγια αυξάνονται και η επιβατική κίνηση χτυπάει… κόκκινο.  

 

Και επειδή ένα απρόοπτο μπορεί να μας χαλάσει τις διακοπές μας αλλά και να μας βάλει σε μπελάδες, οικονομικούς και μη, καλό θα είναι να γνωρίζουμε τι ισχύει για την ασφάλιση του αυτοκινήτου και τις καλύψεις κατά τη μεταφορά του με πλοίο.

Άλλωστε, ατυχήματα δεν συμβαίνουν μόνο στο δρόμο καθώς είναι πολλά τα σχετικά παραδείγματα κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή της αποβίβασης οχημάτων, ενώ ο οδηγός προφανώς ευθύνεται για τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημιές που ενδεχομένως προκαλέσει σε τρίτους.

 

Να θυμάσαι ότι η απλή ασφάλιση αστικής ευθύνης που είναι υποχρεωτική από το νόμο δεν καλύπτει τα πάντα και γι’ αυτό το λόγο καλό θα είναι να γνωρίζεις τις εξαιρέσεις κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Οι ζημιές, λοιπόν, που προκαλούνται προς τρίτους κατά τη μεταφορά του οχήματος με πλοίο ή όταν αυτό βρίσκεται σε πορθμείο καθώς και κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωσή του, καλύπτονται μόνο αν αναφέρεται ρητά η συγκεκριμένη κάλυψη στο συμβόλαιο.

 

Συνεπώς, αν  επιθυμείς να μην έχεις άγχος κατά τη μεταφορά του οχήματός σου θα πρέπει να διασφαλίσεις ότι στο συμβόλαιό σου παρέχεται κάλυψη για αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά του οχήματος, για αστική ευθύνη σε πορθμεία, για αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία και κλειστούς χώρους κ.ο.κ. Καλύπτονται με αυτόν τον τρόπο οι υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που θα προξενήσει το ασφαλισμένο όχημα κατά τη μεταφορά του με πλοίο ή ferry boat ή κατά την παραμονή του σε κάποιο πορθμείο.

 

Βάσει νόμου κάλυψη για την αστική ευθύνη καλύπτει για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές μέχρι του ποσού των 1.220.000 ευρώ κατ’ άτομο όταν πρόκειται για σωματικές βλάβες και ανά γεγονός όταν πρόκειται για υλικές ζημιές. Συνήθως η κάλυψη για την αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά του οχήματος ή όταν βρίσκεται εντός πορθμείου αφορά σε συγκεκριμένο ποσό (π.χ. 30.000 ευρώ) που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις ενημερωθεί σχετικά.

 

Υπάρχουν επίσης συμβόλαια που δεν καλύπτουν τις ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με πλοίο ή κατά την φόρτωση και εκφόρτωση του οχήματος εκτός και αν έχει συμφωνηθεί η πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση εμπεριέχεται στο ανώτατο όριο ευθύνης της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης προς τρίτους που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και ισχύει για κάθε ασφαλισμένο κίνδυνο. Εννοείται δε, ότι για να καλύπτεται ένα όχημα κατά τη μεταφορά του με πλοίο θα πρέπει να κινείται νόμιμα.

 

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι μπορείς να ζητήσεις αποζημίωση από την εταιρεία του πλοίου και την ασφαλιστική που την καλύπτει και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταγραφεί το συμβάν από τους υπευθύνους του πλοίου, να δηλωθεί στις λιμενικές αρχές και να ενημερωθεί η ασφαλιστική.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις καλύψεις σας εμείς είμαστε δίπλα σου στο 210 3245 000.  

 

 

Ποιες καλύψεις ισχύουν όταν ένα όχημα μεταφέρεται με πλοίο