Οδηγίες για όσουν έλαβαν ειδοποίηση για ανασφάλιστο όχημα!

Αξιολογήστε το άρθρο!
Αξιολογήστε το άρθρο!

Μετά από τη διασταύρωση που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν 436.653 ως πιθανά ανασφάλιστα οχήματα, οι κάτοχοι των οποίων ενημερώνονται μέσω του TAXISnet.

 

 

Αν το όχημά σου περιλαμβάνεται από κάποιο λάθος στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείς στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχεις ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.

 

Αν δεν σου ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείς στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.).

 

Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σου ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείς στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

 

Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείς σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.

 

Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείς σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.

 

Στην περίπτωση που το όχημά σου εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ. 237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείς σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής επικαιροποιημένη, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.

 

Σε περίπτωση που απέκτησες το όχημα έως και εφτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την διασταύρωση, θα πρέπει να απευθυνθείς σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.

 

Σε περίπτωση που είσαι κληρονόμος οχήματος του οποίου ο θανών είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και αυτός απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν την διασταύρωση, δεν θα εκδοθεί παράβολο για το εν λόγω όχημα.

Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος επήλθε από τις 30/3/2018 και έπειτα και δεν δηλώθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ από τους κληρονόμους, το τυχόν παράβολο που θα εκδοθεί δύναται να ακυρωθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μετά από αίτημα των κληρονόμων.

 

• Μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σου με τα προαναφερθέντα, τα στοιχεία σου και τα στοιχεία του οχήματός σου θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.).

 

 

Από την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 οι κάτοχοι μπορούν να προβούν στην ασφάλιση των οχημάτων τους, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου.

 •  Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης (30.04.2018), ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωσή σας με την παρούσα επιστολή.

 

 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.

 

Η ΑΑΔΕ μας περιγράφει βήμα προς βήμα την ακολουθούμενη διαδικασία, για όσους βρουν ειδοποίηση για ανασφάλιστο όχημα:

 •  Αφού έχω λάβει την Ειδοποίηση Εντοπισμού Ανασφάλιστου Οχήματος  ότι εντοπίστηκε το όχημά μου ανασφάλιστο επιλέγω από τις Υπηρεσίες προς Πολίτες, την υπηρεσία e-Παράβολο με κωδικούς TAXISnet.
 •  Συνδέομαι με τους κωδικούς στην εφαρμογή e-Παράβολο και βρίσκω και ανακτώ το παράβολο που έχει δημιουργηθεί για το ανασφάλιστο όχημά μου ο αριθμός του οποίου ταυτίζεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ειδοποίησης που έλαβα (επιλέγω «Ενέργειες και μετά προβολή»).
 • · Μπορώ είτε να κάνω άμεση πληρωμή του παραβόλου, είτε να κάνω  «Εκτύπωση Παραβόλου» και να το πληρώσω σε πιστωτικό ίδρυμα ή μέσω web banking.
 • · Απευθύνομαι σε οποιαδήποτε Ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να ασφαλίσω το όχημα μου κάνοντας χρήση του πληρωμένου παραβόλου
 •  Δεν επιλέγω τη δημιουργία νέου παραβόλου καθώς αυτό έχει ήδη παραχθεί από την ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα

Εξαρτάται από το είδος και τον κυβισμό του οχήματος;

 • 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250cc.
 • 150 ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251cc και άνω.
 • 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.
 • 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω

 

Στο insurancemarket.gr μπορείς να συγκρίνεις δωρεάν την αγορά και να βρεις την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σου εύκολα & γρήγορα! 

 

Οδηγίες για όσουν έλαβαν ειδοποίηση για ανασφάλιστο όχημα!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.