Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα και για το 2021!

Έκανες προσωρινή κατάθεση πινακίδων λόγω της πανδημίας; Ίσως έρχεται η ώρα να τις πάρεις πίσω! Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή  τροπολογία, σχετικά με τη διαδικασία για άρση ακινησίας οχημάτων και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα. 

 

Το μέτρο αυτό έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και η πλατφόρμα myCar της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ανοίξει. 

 

Σύμφωνα με την τροπολογία αυτή, η πληρωμή των τελών είναι πάλι αναλογική (χωρίς πρόστιμο) και η άρση μπορεί να γίνει μόνο μία φορά μέσα στο 2021.  

 

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Τι ισχύει για το 2021; 

 

Για να πάρεις πίσω τις πινακίδες και να πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, πρέπει να δηλώσεις τους μήνες για τους οποίους θα κινείς το αυτοκίνητό σου και να καταβάλλεις το αντίστοιχο τέλος κυκλοφορίας. Ο μήνας που θα κάνεις άρση ακινησίας θα μετράει ολόκληρος, ανεξάρτητα από το ποια μέρα του μήνα έκανες τη διαδικασία. 

 

Η δυνατότητα να κάνεις άρση ακινησίας και να πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα ίσχυε και πέρυσι. Η διαφορά φέτος είναι ότι  όλη η διαδικασία γίνεται εξ ’ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή πλέον να πας στην εφορία να τις παραλάβεις μιας που και η κατάθεσή τους έγινε ηλεκτρονικά! 

 

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Παραδείγματα  

 

Για να μιλήσουμε και πρακτικά, παρακάτω θα βρεις ενδεικτικά παραδείγματα για να καταλάβεις τι θα πληρώνεις ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου σου. 

 

  • Αν έχεις καταθέσει πινακίδες για ένα αυτοκίνητο του 2005, με κινητήρα 1400 κυβικά και ετήσια τέλη 240€ και επιλέξεις να τις πάρεις πίσω για 5 μήνες, τότε θα πληρώσεις 100€. Θα πληρώσεις δηλαδή 20€ τον μήνα τέλη κυκλοφορίας Χ 5 μήνες. 

 

  • Έστω ότι είσαι ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.000 κυβικών για το οποίο θα πλήρωνες ετήσια τέλη 690€ και θελήσεις να “ξαναβάλεις” τις πινακίδες κυκλοφορίας από μέσα Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου. Για το διάστημα αυτό θα επιβαρυνθείς με τέλη που αντιστοιχούν σε ΔΥΟ μήνες, δηλαδή 115€ (57,5 ευρώ ο καθένας) καθώς ο Ιούλιος θα μετρήσει ολόκληρος. 

 

  • Εάν είσαι ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.400 κυβικών για το οποίο θα πλήρωνες τέλη 920€ τον χρόνο και θέλεις να πάρεις πίσω τις πινακίδες σου για το διάστημα Ιουλίου-Δεκεμβρίου, θα πρέπει να πληρώσεις 459,6€ (76,6 ευρώ Χ 6μήνες).   

 

 

Σημείωσε ότι αν περάσει το διάστημα για το οποίο έχεις πληρώσει τέλη με το μήνα, αλλά δεν καταθέσεις ξανά τις πινακίδες σου, τότε θα πληρώσεις πρόστιμο.

 

 

📌 Διάβασε επίσης: Πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας Online σε 6 Βήματα 

 

 

Ποια βήματα θα ακολουθήσω για να κάνω άρση ακινησίας; 

 

 Η διαδικασία άρσης της ακινησίας θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ.  

 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις είναι απλά: 

 

1. Συνδέεσαι με τους κωδικούς TAXISnet  

 

2. Επιλέγεις το όχημα που είναι σε ψηφιακή ακινησία 

 

3. Πληρώνεις τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που επιθυμείς 

 

4. Ακολουθεί online έλεγχος για το αν το αυτοκίνητό σου είναι ασφαλισμένο  

 

5. Υποβάλλεις την αίτηση για άρση της ακινησίας 

 

Σημείωσε ότι αν είχες καταθέσει ηλεκτρονικά τις πινακίδες σου μέσω της πλατφόρμας myCar, δεν είχες υποχρέωση να τις καταθέσεις και στην εφορία. Επομένως, αν τις έχεις κρατήσει στο σπίτι σου, όταν αποφασίσεις να κάνεις άρση ακινησίας και να πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, απλώς τις επανατοποθετείς στο αυτοκίνητό σου και μπορείς ξανά να κυκλοφορήσεις στους δρόμους. 

⚠️

Μην ρισκάρεις να το κυκλοφορήσεις ανασφάλιστο όμως! Πραγματικά δεν αξίζει το ρίσκο.

 

 

📌 Διάβασε επίσης: Αστική Ευθύνη – Η υποχρεωτική ασφάλιση του αυτοκινήτου σου!

 

 

Αναλυτικά η τροπολογία 

 

Σύμφωνα με την τροπολογία, για το έτος 2021 ισχύει ό,τι ίσχυε ήδη και για τα έτη 2018-2021. Συγκεκριμένα προβλέπεται: 

 

1. Όλα τα οχήματα που δεν έχουν τεθεί σε ακινησία θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν μέσα στο έτος. Αν λοιπόν δεν έχεις θέσει σε ακινησία το αυτοκίνητό σου φέτος, θα πρέπει να πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος. Αν δεν καταβάλεις τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση, τότε η ακινησία δεν μπορεί να ακυρωθεί. 

 

2. Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2021, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος. 

 

3. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα. 

 

4. Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης. 

 

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. 

 

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, κατ’ εξαίρεση εντός του έτους 2021, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.  

 

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. 

 

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής. 

 

 

❤️

Ελπίζουμε να σε βοηθήσαμε να καταλάβεις ποια είναι η διαδικασία της άρσης ακινησίας και πώς μπορείς να πληρώσεις τέλη με τον μήνα. Και μην ξεχνάς ότι τώρα που ήρθε η ώρα να κυκλοφορήσεις ξανά στους δρόμους, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις ασφάλεια αυτοκινήτου 

 

Μπες στο insurancemarket.gr, σύγκρινε δωρεάν ανάμεσα σε 25+ ασφαλιστικές εταιρείες και βρες την προσφορά που σου ταιριάζει. Και όλα αυτά από την άνεση του καναπέ σου! 

 

car insurance banner

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα και για το 2021!