Γιατί να αγοράσω ασφάλεια ζωής;

Πολλοί οικονομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η ασφάλιση ζωής είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ενός σωστού οικονομικού σχεδιασμού. Μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο στις ακόλουθες περιπτώσεις :     1. Αντικατάσταση εισοδήματος για εξαρτώμενα μέλη:  Αν και άλλοι άνθρωποι εξαρτώνται από το εισόδημά σου, η ασφάλεια ζωής μπορεί να αντικαταστήσει το εισόδημα για αυτούς σε περίπτωση

Γιατί να αγοράσω ασφάλεια ζωής;
Περισσότερα