Είσαι αγρότης; Δες αν δικαιούσαι δωρεάν ρεύμα!

Δικαίωμα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στοιχεία στα χωράφια, στα θερμοκήπια και στις μονάδες τους αποκτούν οι αγρότες, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού, μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Δικαίωμα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στοιχεία στα χωράφια, στα θερμοκήπια και στις μονάδες τους αποκτούν οι αγρότες, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού, μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Έθνους», δίνεται στους παραγωγούς η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών με ισχύ έως 20 κιλοβατώρες στην εκμετάλλευσή τους, με την προϋπόθεση όμως να μην ξεπερνά το 50% της συνολικής κατανάλωσης της εκμετάλλευσης.

 

Σε κάθε ρολόι της ΔΕΗ μπορεί να εγκατασταθεί μόνο ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοκατανάλωσης.

 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του κόστους ενέργειας, καθώς οι αυτοπαραγωγοί θα μπορούν να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες των μονάδων τους με το ρεύμα που θα παράγει το φωτοβολταϊκό τους και η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια θα μεταφέρεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

 

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

 

Σύμφωνα, πάντα, με τη νέα υπουργική απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 

– Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται φωτοβολταϊκός σταθμός είτε έχουν τη νόμιμη χρήση του, με έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου

 

– Να προσκομίσουν βεβαίωση υπαγωγής σε αυτό από τον αρμόδιο φορέα και

 

– Να υποβάλουν υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι όλες οι προς συμψηφισμό καταναλώσεις αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις αποκλειστικά αγροτικών χρήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 

Πηγή:  newsbomb.gr

Είσαι αγρότης; Δες αν δικαιούσαι δωρεάν ρεύμα!