Οδηγός δικαιολογητικών ΕΟΠΥΥ για υγειονομικές επιτροπές

Αξιολογήστε το άρθρο!
Αξιολογήστε το άρθρο!

Οδηγό για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ, εξέδωσε χθες ο Οργανισμός. Μέσα από εννέα ερωτήσεις- απαντήσεις δίνονται οδηγίες στους ασφαλισμένους για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για εξωσωματική γονιμοποίηση, για φάρμακα υψηλού κόστους, για έγκριση νοσηλείας στο εξωτερικό, για αυτασφάλιση αλλά και για αναρρωτικές άδειες.

 

Ποια τα δικαιολογητικά και πού απευθύνομαι για έγκριση φαρμάκων υψηλού κόστους και φαρμάκων εξωτερικού;

Διαβιβαστικό με όνομα ασφαλισμένου, αριθμός μητρώου. Αίτηση με τα στοιχεία επικοινωνίας του ασφαλισμένου, φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθένειας, πρότυπο γνωμάτευσης του θεράποντος γιατρού. Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού του νομού Αττικής θα προσέρχονται είτε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά, είτε Αγίου Κωνσταντίνου 16 Αθήνα, είτε στο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καλλιθέας. Στην επαρχία θα προσέρχονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ή Αποκεντρωμένο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, η οποία συλλέγει τα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στην Επιτροπή.

 

Ποια τα δικαιολογητικά και πού απευθύνομαι για έγκριση χορήγησης αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης;

Αίτηση ασφαλισμένου, ιατρική γνωμάτευση που αναφέρει τα αποτελέσματα του γλυκαιμικού ελέγχου και τις τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης του τελευταίου έτους. Ειδικά για την αντικατάσταση της αντλίας θα πρέπει να αναφέρονται και οι λόγοι που προτείνεται η συνέχιση της θεραπείας με την αντλία.

Οι σχετικές αιτήσεις απευθύνονται στη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ (τηλ. 210 8110650).

 

Ποια τα δικαιολογητικά και πού απευθύνομαι για έγκριση χορήγησης αναλώσιμων υγειονομικών υλικών;

Τα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά χρειάζονται έγκριση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο όταν οι απαιτούμενες ποσότητες υπερβαίνουν τις ποσότητες που αναφέρονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών. Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση ασφαλισμένου, ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ.

Οι σχετικές αιτήσεις των ασφαλισμένων απευθύνονται στη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ (τηλ. 210 8110662, 210 8110663).

 

Ποια τα δικαιολογητικά και πού απευθύνομαι για έγκριση νοσηλείας στο εξωτερικό;

-Για σοβαρό νόσημα που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα απαιτείται αίτηση ασφαλισμένου, γνωμάτευση ιατρού, βεβαιώσεις από 2 τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύματα που λόγω πληρότητας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν εγκαίρως το περιστατικό, γνωμάτευση αποδοχής της νοσηλείας από το νοσοκομείο του εξωτερικού, μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα.

-Για επείγουσες περιπτώσεις, γνωμάτευση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού όπου θα αιτιολογείται η ανάγκη της κατεπείγουσας αντιμετώπισης μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα.

-Εάν ο ασφαλισμένος βρίσκεται προσωρινά σε χώρα του εξωτερικού εκτός Ε.Ε. και λόγω βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου συμβάντος ασθενήσει ξαφνικά και νοσηλευτεί σε θεραπευτήριο, απαιτείται: Γνωμάτευση του νοσοκομείου του εξωτερικού για την αναγκαιότητα της θεραπείας μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα.

-Για τις περιπτώσεις μεταμόσχευσης στο εξωτερικό, απαιτείται: Αίτηση ασφαλισμένου, γνωμάτευση από διευθυντή Μεταμοσχευτικού Κέντρου, βεβαίωση με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, γνωμάτευση αποδοχής της νοσηλείας από το νοσοκομείο του εξωτερικού μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα.

-Αν η νοσηλεία γίνει σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες κρατικών νοσοκομείων ή στην περίπτωση που το νοσοκομείο του εξωτερικού δεν αποδέχεται τα κοινοτικά έντυπα (E112 ή S2), εγκρίνεται μόνο στην περίπτωση όπου το περιστατικό χρήζει άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης και τυχόν καθυστέρηση εγκυμονεί κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία του ασθενούς.

Οι σχετικές αιτήσεις απευθύνονται στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (τηλέφωνο για νοσηλείες εξωτερικού 210 8110690, 210 8110691, fax 210 8110692).

 

Ποια τα δικαιολογητικά και πού απευθύνομαι για έγκριση αυτασφάλισης;

Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου, καρδιολόγου, νευρολόγου-ψυχιάτρου, εξέταση PSA και γνωμάτευση ουρολόγου (για άνδρες), εξέταση PAP και γνωμάτευση γυναικολόγου (για γυναίκες), αποτελέσματα βιοχημικού ελέγχου, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

Τα αιτήματα εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές.

 

Ποια τα δικαιολογητικά για έγκριση αναρρωτικών αδειών;

Ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο κλινικής, βιβλιάριο υγείας με ασφαλιστική ικανότητα. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ο ασφαλισμένος/η έχει δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: Αίτηση – ένσταση ασφαλισμένου, συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα.

 

Ποια τα δικαιολογητικά και πού απευθύνομαι για έγκριση εξωσωματικής γονιμοποίησης, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες;

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Ειδικό έντυπο παραπομπής από γυναικολόγο, βιβλιάριο υγείας. Επίσης, αποτελέσματα ελέγχου για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, ηπατίτιδα Β και C, σύφιλη, οιστρογόνων, γοναδοτροπινών, προλακτίνης και θυρεοειδικών ορμονών, δύο πλήρη σπερμοδιαγράμματα, μία σαλπιγγογραφία, υπερηχογράφημα.

Πρόκληση ωοθηλακιορρηξίας: Υπερηχογράφημα, σπερμοδιάγραμμα, σαλπιγγογραφία.

Χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες: Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, σπερμοδιάγραμμα, επίπεδα FSH, LH, PRL, τεστοστερόνης, καλλιέργεια σπέρματος, Triplex όρχεων.

Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένες/οι θα κλείνουν ραντεβού στις Επιτροπές Εξωσωματικής στο 210 8110684.

 

Ποια τα δικαιολογητικά και πού απευθύνομαι για έγκριση χορήγησης συσκευής έγχυσης φαρμάκων που φέρουν εμφυτευόμενα συστήματα;

Αίτηση ασφαλισμένου, ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.

Οι σχετικές αιτήσεις των ασφαλισμένων απευθύνονται στη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ (τηλ. 210 8110662, 210 8110663).

 

Ποια τα δικαιολογητικά και πού απευθύνομαι για έγκριση σκευασμάτων ειδικής διατροφής;

Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής χρειάζονται έγκριση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο όταν το κόστος τους υπερβαίνει τα 400 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ή χορηγούνται για άλλες παθήσεις πέραν των προβλεπομένων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση ασφαλισμένου, ιατρική γνωμάτευση, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ. Οι σχετικές αιτήσεις απευθύνονται στη Διεύθυνση Φαρμάκου (τηλ. 210 8110662, 210 8110663).

 

Αναλυτικά ο οδηγός εδώ: eopyy

 

 

Οδηγός δικαιολογητικών ΕΟΠΥΥ για υγειονομικές επιτροπές

3 comments

Join the conversation
 • Launa - 21 Ιανουαρίου, 2015 reply

  Πολύ ενδιαφέρον το σαιτ σου θα το δημοσιεύσω
  και σε πολλούς άλλους να
  το μάθουν.

  Take a lok at my web page bfc-constructions: http://bfc-constructions.gr.grubsite.net/

 • Omar - 16 Ιουνίου, 2015 reply

  Do you mind if I quote a couple of your posts
  as long as I provide credit and sources back to your site?
  My blog (timeforhealth.gr: http://timeforhealth.gr/a,ygieinos-tropos-zwhs,15.htm) is in the very same niche as yours and my users
  would truly benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you. Thanks!

  insurancemarket.gr - 16 Ιουνίου, 2015 reply

  @Omar: you are more than welcome 🙂

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.