Καινοτόμα εργαλεία για ασφαλιζόμενους και ασφαλιστές

Από το αφιέρωμα “Τεχνολογία και Ασφαλιστικές Εταιρείες”, όπως εμφανίστηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου του “Ασφαλιστικού ΝΑΙ”.

καινοτόμα εργαλεία ασφάλισης

 

 

 

Καινοτόμα εργαλεία για ασφαλιζόμενους και ασφαλιστές