Καινοτόμα εργαλεία για ασφαλιζόμενους και ασφαλιστές

Από το αφιέρωμα «Τεχνολογία και Ασφαλιστικές Εταιρείες», όπως εμφανίστηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου του «Ασφαλιστικού ΝΑΙ».

 

 

Καινοτόμα εργαλεία για ασφαλιζόμενους και ασφαλιστές