ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ENERGY-MARKET.GR

Αξιολογήστε το άρθρο!
Αξιολογήστε το άρθρο!
  • Νικητής fb – Κώστας Πατσής

  • Νικήτρια Instagram – marinadion

 

ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία “MONEYMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ” στο εξής “Moneymarket A.E.” ή «διοργανώτρια εταιρεία», η οποία εδρεύει επί της οδού Ευριπίδου 31-33 στην ΑΘΗΝΑ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει διαγωνισμό με τους παρακάτω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών:

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, κατά το χρόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει μέσω του ατομικού του λογαριασμού στο Facebook ή/και Instagram. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος / υπηρεσίας, όπως επίσης και δεν απαιτείται λήψη προσφοράς για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.

Δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οι απασχολούμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στη διοργανώτρια εταιρεία και οι συγγενείς πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού, οι σύζυγοι αυτών.

 

Διάρκεια Διαγωνισμού: Η διεξαγωγή του διαγωνισμού αρχίζει την Παρασκευή 15/01/2021 στις 12:00 και λήγει την Πέμπτη 21/1/2021 στις 12:00.

 

Τρόπος Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται ο συμμετέχων από τον ατομικό του λογαριασμό στο Facebook ή Instagram να έχει απαντήσει με comment στην ερώτηση που πρόκειται να αναρτηθεί στις αντίστοιχες σελίδες της “Moneymarket A.E.”:

 

«Βρες στο κρυπτόλεξο 3 όρους που θα δεις σε έναν λογαριασμό ρεύματος»

 

Διαδικασία Κλήρωσης:

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της διοργανώτριας στις 22/1/2021 με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα που δεν επιδέχεται παρέμβασης και θα αναδείξει ένα (1) νικητή και ένα (1) αναπληρωματικό στο fb & ένα (1) νικητή και ένα (1) αναπληρωματικό στο Instagram. Το έπαθλο για κάθε νικητή αντιστοιχεί σε μία (1) δωροεπιταγή καυσίμων συνολικής αξίας 20€.

 

Μετά την κλήρωση και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται, από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες του, επικοινωνία με τους νικητές, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παράδοσης του δώρου. Κατά την επικοινωνία η διοργανώτρια εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους Διαγωνιζόμενους τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των δεδομένων τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Εάν η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή δεν καταστεί δυνατή ή ο νικητής αρνηθεί για οιοδήποτε λόγο την πίστωση του επάθλου που του αντιστοιχεί, τότε ο υπάλληλος ή ο εντεταλμένος συνεργάτης των που επιχειρεί την επικοινωνία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον 1ο επιλαχόντα κ.ο.κ.

 

Παραλαβή δώρου: Οι νικητές θα ενημερώνονται για τη νίκη τους μέσω μηνύματος στο Facebook Messenger & Instagram.
Εάν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του νικητή, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η άνω εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή.

 

Όροι και Προϋποθέσεις

 

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η διοργανώτρια εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της διοργανώτριας εταιρίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία Facebook Messenger λογαριασμό. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook ή στο Manychat και τη ροή μηνυμάτων με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω τεχνικού προβλήματος. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

 

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

 

Χρηματική ή με άλλα δώρα υποκατάσταση δεν επιτρέπεται. Το δώρο δεν μεταβιβάζεται. Οποιοδήποτε σχετικά με το δώρο έξοδο, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμούς τους εθνικούς φόρους θα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Νικητή. Καμία υποκατάσταση των δώρων ή μεταφορά σε άλλους ή παράκληση για το χρηματικό ισοδύναμο από το Νικητή δεν επιτρέπεται. Η αποδοχή του δώρου αποτελεί συγκατάθεση για το να χρησιμοποιήσει το όνομα, την όψη και τη συμμετοχή του Νικητή για σκοπούς διαφήμισης χωρίς επιπλέον αποζημίωση, εκτός αν απαγορεύεται από το νόμο.

 

Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας λήγει με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με τον οποίο επιλέγονται οι νικητές.

 

Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.

 

Τα αποτελέσματα των καθημερινών κληρώσεων δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

 

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

 

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή, κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

 

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις.

Η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

 

Ενημέρωση κατ΄ άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Gdpr) – Συναίνεση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Εθνική Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εταιρεία με την επωνυμία “MONEYMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι αποκλειστικά η διενέργεια του διαγωνισμού και η ανάδειξη νικητών (διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού, ενημέρωση και επικοινωνία με νικητές) και νομική βάση είναι η ελεύθερη, ρητή και νόμιμη συγκατάθεσή σας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται να μην προωθήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας διατηρούνται όσο χρόνο διαρκεί o διαγωνισμός και για δύο (2) μήνες από την ανάδειξη των νικητών και επιπλέον όσο απαιτείται για άλλους νόμιμους λόγους (π.χ. αποδεικτικούς, για την υποστήριξη εννόμων αξιώσεων).

 

Έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης για περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα φορητότητας, καθώς και δικαίωμα να προβάλλεται αντιρρήσεις όταν μία απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση). Επίσης, έχετε δικαίωμα να ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων της διοργανώτριας εταιρείας έναντι των αρμοδίων αρχών. Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Αναλυτικές πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εμπεριέχονται στην Πολιτική Απορρήτου της διοργανώτριας εταιρείας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.energy-market.gr.

 

Λοιποί όροι και δηλώσεις

 

Η “Moneymarket Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή και να δημοσιεύσει φωτογραφίες τους σχετικά με την απονομή του επάθλου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) ή / και στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, καθώς εν γένει να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή του σχετικού γεγονότος. Ο νικητής αποδέχεται δια του παρόντος τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και να δημοσιευθεί μία προσωπική του φωτογραφία με το έπαθλο στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της διοργανώτριας ή/και σε ιστοσελίδες που διαχειρίζεται η διοργανώτρια ή/ και με τις οποίες συνεργάζεται για διαφημιστικούς σκοπούς. Οι νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό στην παραπάνω αναφερόμενη παρουσίαση ή προβολή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή τους.

 

Ο Συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

 

Ο παρών Διαγωνισμός δεν χορηγείται, ούτε υποστηρίζεται ή συνδέεται με το Facebook, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο συμμετέχων παρέχει πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο προς την διοργανώτρια εταιρεία. Το παρεχόμενο υλικό θα αξιοποιείται σε συνδυασμό με τους όρους της προαναφερόμενης Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζονται εν προκειμένω. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με και δεσμεύονται από τα ακόλουθα:

 

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι δυνητικοί ή αναδεδειγμένοι νικητές συμφωνούν με τη χρήση του ονόματος, της φωτογραφίας ή του αναρτώμενου από αυτούς υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού και παρόμοιων ενεργειών χωρίς αποζημίωση. Ο τυχόν νικητής και οι συνοδοί απαιτείται να προσκομίσουν έγγραφη δήλωση συναίνεσης για τα ανωτέρω, υπό τους όρους του νόμου. Επιπλέον, με την εγγραφή στο Διαγωνισμό οι πιθανοί νικητές συμφωνούν να παραχωρήσουν στην διοργανώτρια εταιρεία, και τους δικαιοδόχους της, τους συνεργάτες και τους εκδοχείς, το δικαίωμα στην εκτύπωση, δημοσίευση, μετάδοση και χρήση, παγκοσμίως σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό σήμερα ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του παγκοσμίου ιστού.

 

Έκαστος νικητής, που παραλαμβάνει το δώρο του, μπορεί να αποστείλει στην Εταιρεία οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και video) για να χρησιμοποιηθεί για την διαφημιστική προβολή της εταιρείας. Περαιτέρω, έκαστος νικητής συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η διοργανώτρια εταιρεία θα δύναται με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) να δημοσιεύει οπτικοακουστικό υλικό, όπου θα εικονίζεται / εμφανίζεται το πρόσωπο αυτό ή τα στοιχεία του, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσβολή της προσωπικότητας του διαγωνιζομένου. Οι νικητές ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν δικαιούνται να λάβουν οιαδήποτε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη παροχή για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ. καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την διοργανώτρια εταιρεία.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω διοργανώτριας εταιρίας. Ο συμμετέχων δηλώνει επίσης ότι ενημερώθηκε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και έχει λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της διοργανώτριας εταιρείας.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ENERGY-MARKET.GR

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.