Ενοίκια: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση και πώς θα την κατοχυρώσουν

5/5 - (1 αξιολόγηση)
5/5 - (1 αξιολόγηση)

Εκατομμύρια εργαζόμενοι και οικογένειες φοιτητών καθώς και χιλιάδες επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα έχουν δικαίωμα απαλλαγής από την πληρωμή του 40% του ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που έθεσε σε ισχύ η κυβέρνηση τις τελευταίες 40 μέρες, για να στηρίξει όσους πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού.

 

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο δεύτερο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης-3-2020, για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού, αλλά και σε τροποποίηση του άρθρου αυτού που επήλθε με πρόσφατα κατατεθείσα στη Βουλή τροπολογία, δικαίωμα καταβολής του 60% των μισθωμάτων των μηνών Μαρτίου ή/και Απριλίου έχουν:

 

 

1) Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που μισθώνουν τα ακίνητα στα οποία έχουν τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τους και:

 

α) είτε έχουν διακόψει υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού

 

β) είτε έχουν υποστεί δραστική συρρίκνωση των δραστηριοτήτων τους και σημαντική πτώση των εισπράξεών τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

 

Ως δικαιούχοι καταβολής μειωμένων κατά 40% μισθωμάτων θεωρούνται, πιο συγκεκριμένα, οι πληττόμενες επιχειρήσεις και οι πληττόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων οι δηλωθέντες στη Φορολογική Διοίκηση Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) που αφορούν στην κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα ή στην δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα έτους 2018 περιλαμβάνονται στους αναλυτικούς καταλόγους Κ.Α.Δ. που έχει δημοσιοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Απαραίτητη νόμιμη προϋπόθεση για να δικαιούται κάθε πληττόμενη επιχείρηση και κάθε πληττόμενος ελεύθερος επαγγελματίας μείωση στο μίσθωμα της επαγγελματικής του στέγης είναι η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας, με τα στοιχεία του εκμισθωτή του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ κ.λπ.).

 

 

2) Οι μισθωτοί στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες:

 

α) είτε έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό

 

β) είτε παρέμειναν σε λειτουργία αλλά υπέστησαν σημαντική συρρίκνωση δραστηριοτήτων και πτώση τζίρου.

 

Και στην περίπτωση αυτή, οι πληττόμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν δηλωθέντες Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας ή δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα έτους 2018 περιλαμβανόμενους στους αναλυτικούς καταλόγους Κ.Α.Δ., που έχει δημοσιοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, η κάθε πληττόμενη επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας, με τα στοιχεία των τυχόν εργαζομένων της για τους οποίους έχει προχωρήσει σε αναστολή σύμβασης εργασίας.

 

 

3) Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ή σε ελεύθερους επαγγελματίες που διέκοψαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους ή υφίστανται σημαντική μείωση τζίρου λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού, εφόσον έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας τους.

Η έκπτωση 40% ισχύει για τα μισθώματα των που τυχόν καταβάλλουν για τις κύριες κατοικίες τους.

 

 

Και στην περίπτωση αυτή, οι θεωρούμενες ως πληττόμενες επιχειρήσεις και οι θεωρούμενοι ως πληττόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να έχουν δηλωθέντες Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας ή δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα έτους 2018 περιλαμβανόμενους στους αναλυτικούς καταλόγους Κ.Α.Δ., που έχει δημοσιοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών.

 

Επιπλέον, η κάθε πληττόμενη επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας, με τα στοιχεία των τυχόν εργαζομένων της για τους οποίους έχει προχωρήσει σε αναστολή σύμβασης εργασίας.

 

Επίσης ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να δηλώσει στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ»του υπουργείου Εργασίας τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της κύριας κατοικίας του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ κ.λπ.) στον οποίο καταβάλλει ενοίκια.

 

 

4) Οι οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν μακριά από τους τόπους μόνιμης διαμονής τους. Το δικαίωμα έκπτωσης 40% ισχύει για το ενοίκιο φοιτητικής στέγης του μηνός Απριλίου.

 

Η έκπτωση θα παρέχεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) τουλάχιστον ο ένας γονέας να είναι εργαζόμενος είτε σε επιχείρηση της οποίας ανεστάλη ή απαγορεύθηκε η λειτουργία με κρατική εντολή, είτε σε επιχείρηση που έχει πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού και

 

β) η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου γονέα να έχει ανασταλεί.

 

Τι δικαιούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων

 

Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα είτε σε επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή είτε σε επιχειρήσεις που υπέστησαν σημαντική μείωση του τζίρου τους και περιλαμβάνονται κι αυτές στις πληττόμενες από τον κορωνοϊό, παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 30/4/2020. Εναλλακτικά, εφόσον εξοφλήσουν τις οφειλές αυτές μέχρι τις 30/4/2020 θα τούς παρέχεται έκπτωση 25%.

 

Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν κύριες κατοικίες σε μισθωτούς εργαζομένους στις επιχειρήσεις που έκλεισαν ή πλήττονται λόγω κορωνοϊού και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 30/4/2020. Εναλλακτικά, στους ιδιοκτήτες αυτούς παρέχεται έκπτωση 25% επί των οφειλών αυτών, εάν τις καταβάλουν εμπρόθεσμα, μέχρι τις 30/4/2020.

 

Το ίδιο θα ισχύσει και για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν κατοικίες σε φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειές τους.

 

Επιπλέον, όπως ήδη έχει αποκαλύψει ο «Ε.Τ.», το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες που θα υποστούν απώλειες εισοδήματος λόγω είσπραξης ενοικίων μειωμένων κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο ή και Απρίλιο, παρέχοντας σ’ αυτούς έκπτωση επί του φετινού φόρου εισοδήματος, η οποία θα υπολογιστεί ως ποσοστό επί του ποσού της εισοδηματικής απώλειας, κατά περίπτωση.

 

Πηγή

Ενοίκια: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση και πώς θα την κατοχυρώσουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.